Youtube kampaň HiPP

- - -

Klient: HiPP Czech s.r.o.

Cíl: Propagace značky v digitálním médiu

YouTube má exkluzivní postavení jednoho z nejnavštěvovanějších webů na světě, mnohdy nahrazuje konvenční televizní vysílání. Ve dvou cyklech jsme realizovali masivní videokampaň se spoty pro Českou republiku a pro Slovensko s velmi nízkou cenou za shlédnutí reklamy.